Record details

Title
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
Author
    Lednická, Markéta
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vědecké publikace fakulty stavební VŠB-TU Ostrava
Vol./nr.
    -, -
Pages
    s. 1-32
Year
    2009
Notes
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR
    Překlad názvu: Ultrasonic measurement utilization for evaluation of rock degradation
    Rozsah: 32 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    degradation of rock massif Jeroným Mine
    Jeroným Mine
    ultrasonic measurement
Keyword
    Degradace
    Hodnocení
    Horninového
    Materiálu
    Měření
    Ultrazvukového
    Využití
Abstract (in czech)
   Práce shrnuje problematiku ultrazvukového měření na horninovém materiále. Především jde o využití přenosné ultrazvukové aparatury pro hodnocení degradace horninového materiálu v historickém důlním díle.
Abstract (in english)
   Ultrasonic measurement on rock material is topic of this contribution. Main aim is utilization of field ultrasonic instrumentation for evaluation of rock degradation in historical mine.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012