Record details

Title
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
Statement of responsibility
    Zdeněk Adamec, Karel Novotný
Author
    Adamec, Zdeněk
    Novotný, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 3
Pages
    s. 23-27
Year
    2008
Notes
    2 obr., 5 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    504.05
    553.9
    622.33
Conspectus category
    342.52
    504
    553
    622
Subject group
    geologie environmentální
    geologie ložisková
    legislativa
    likvidace dolu
    střety zájmů
    těžba povrchová
    uhlí bituminózní
    úpravnictví
    vnitrosudetská pánev
    využití nerostných zdrojů
    zásoby
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Žacléř (Trutnov, Trutnov)
Keyword
    Dolu
    II
    Jan
    Likvidace
    Povolovací
    Proces
    Přípravný-projekční
    Rámci
    řešení
    Střetů
    Šverma
    Těžba
    Uhlí
    Využití
    Zájmů
    Zásob
    Zbytkových
    Zpracování
    Žacléři
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012