Record details

Title
    Využitie radarových záznamov v geomorfológii
Statement of responsibility
    Jozef Jakál, Ján Feranec, Ján Harčár, Ján Lacika, Ján Urbánek
Other titles
    Using of Radar images in Geomorphology
Author
    Feranec, Ján
    Harčár, Ján
    Jakál, Jozef
    Lacika, Ján
    Urbánek, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 3-4
Pages
    s. 257-269
Year
    1992
Notes
    8 obr.,2 fot.,15 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    geomorfologie regionální
    interpretace dat
    magurská skupina
    mapa geomorfologická
    radar
    reliéf
    Slovenský kras
    středoslovenské neovulkanity
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
Keyword
    Geomorfológii
    Radarových
    Využitie
    Záznamov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012