Record details

Title
    Vzácné druhy šťavnatek - Hygrophorus v PP Na Stříbrné u Českého Šternberka
Author
    Borovička, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Mykologický sborník
Vol./nr.
    Roč. 85, č. 4
Pages
    s. 119-122
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Rare species of Hygrophorus of the Na Stříbrné Nature Reserve near Český Šternberk
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Hygrophorus
    mushrooms
    mycology
    Na Stříbrné Nature Reserve (Czech Republic)
Keyword
    Českého
    Druhy
    Hygrophorus
    PP
    Stříbrné
    šťavnatek
    Šternberka
    Vzácné
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá vzácnými druhy šťavnatek, které byly nalezeny v PP Na Stříbrné u Českého Šternberka; některé z nich jsou zařazeny do Červeného seznamu hub (makromycetů) ČR. Podrobně je diskutována ekologie druhů Hygrophorus pudorinus a H. erubescens, které se na lokalitě vyskytují zřejmě díky pestrým symbiotickým dřevinám, a zejména vápencovému podloží.
Abstract (in english)
   The article deals with rare species of Hygrophorus found in Na Stříbrné Nature Reserve near Český Šternberk. Several species are listed in the Red List of Macromycetes of the Czech Republic. Ecology of the species Hygrophorus pudorinus and H. erubescens is thoroughly discussed; they likely occurr there thank to the calcareous bedrock and a large variety of symbiotic trees.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012