Record details

Title
    Vzťah prirodzenej rádioaktivity a mineralogicko-petrografickej povahy hornín z vrtu Dolné Dunajovice-23
Statement of responsibility
    Anna Varčeková, Vlastimil Kátlovský
Other titles
    Relations between natural radioactivity and mineralogy in rocks on the Dolné Dunajovice-23 drill hole
Author
    Kátlovský, Vlastimil
    Varčeková, Anna
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 2
Pages
    s. 141-150
Year
    1983
Notes
    6 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    552
Conspectus category
    550
Keyword
    Dolné
    Dunajovice-23
    Hornín
    Mineralogicko-petrografickej
    Povahy
    Prirodzenej
    Rádioaktivity
    Vrtu
    Vzťah
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 12. 2013
Import date
    20. 5. 2014