Record details

Title
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
Statement of responsibility
    O. Franko, E. Kullman
Author
    Franko, Ondrej, 1931-
    Kullman, Eugen
Language
    slovensky
Source title - monograph
    V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970
Pages
    s. 313-329
Notes
    5 diagr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    55(1)
    553.5/.8
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    geneze podzemní vody
    hydrogeologická struktura
    hydrogeologie regionální
    hydrologie krasová
    infiltrace
    mesozoikum
    pramen
    voda termální
    vodní režim
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Karpatoch
    Krasových
    Režimu
    Studených
    Termálnych
    Vôd
    Vzťah
    Západných
    Zrážok
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012