Record details

Title
    Vznik, zánik a migrácia sedimentačných priestorov Západných Karpát v neogéne
Statement of responsibility
    Michal Kováč, Ivan Krystek, Dionýz Vass
Other titles
    Origin, migration and disappearance of the West Carpathians sedimentary areas in the Neogene
Author
    Kováč, Michal, 1952-
    Krystek, Ivan
    Vass, Dionýz
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Č. 88
Pages
    s. 45-58
Year
    1989
Notes
    4 obr.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Classfication no.
    551.1/.4
Subject category
    Geodynamika, regionální geologie
    Neogén
    Orogenetické pohyby, geosynklinály, tektogeneze
    Západokarpatská soustava
Keyword
    Karpát
    Migrácia
    Neogéne
    Priestorov
    Sedimentačných
    Vznik
    Zánik
    Západných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012