Record details

Title
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi
Other titles
    The origin of red Barrandien limestones of the Praha Formation: Contribution to the discussion (Lower Devonian, Czech Republic)
Author
    Vorel, Tomáš
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    196
Year
    2006
Thesaurus term
    Lochkovian-Pragian regressive event, red limestones facies, sequence stratigraphy, lateritic weathering
Keyword
    Barrandienu
    červených
    Devonu
    Diskusi
    Pražského
    Příspěvek
    Souvrství
    Spodním
    Vápenců
    Vznik
Abstract (in czech)
   V článku je diskutováno, jakým způsobem ovlivňuje regresní lochkovsko-pražský hraniční event rozložení červeně zbarvených facií vápenců kolem hranice lochkov-prag v devonu Barrandienu - a to na příkladu lokality "na Cikánce - lom Ve skále".
Abstract (in english)
   The origin of red Barrandien limestones of the Praha Formation: Contribution to the discussion (Lower Devonian, Czech Republic)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014