Record details

Title
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
Author
    Fediuk, F.
    Langrová, Anna
    Melka, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 36, 3-4
Pages
    s. 323-330
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Origin and disintegration of hydroxyapophyllite in a pipe breccia of olivine melilitite at Kytlice near Nový Bor, Northern Bohemia
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    hydroxyapophyllite
    Tertiary
    X-ray diffraction
Keyword
    Boru
    Brekcii
    Čechy
    Hydroxyapofylitu
    Komínové
    Kytlicích
    Melilititu
    Nového
    Olivinického
    Rozpad
    Severní
    Vznik
Abstract (in czech)
   Na lokalitě Kytlice se ukazuje, že primární hmota hlíz byla tvořena hydroxyapofylitem a za stoupajícího přínosu CO2 docházelo k postupnému jeho rozpadu na kalcit a opál. Proces pseudomorfního nahrazování hydroxyapofylitu se podařilo místy zastihnout i mezistádiu, kdy zbývají v krastalu zachované relikty původního hydroxyapofylitu a vedle finálního produktu přeměny na opál je tu ještě další přeměněná fáze - kalcit. Zvláštností kytlické lokality je, že asociace zbytkového hydroxyapofylitu a z něj vznikajícího kalcitu s opálem po obnažení na povrchu podléhá rychle, v časovém horizontu pouhého jednoho roku, úplnému práškovitému rozpadu. Vyvolává to nejspíš aktivace silně zásaditých roztoků, akcelerovaná povrchovou expozicí.
Abstract (in english)
   Hard whitish concretions up to 20 cm in size, present in soft pipe breccia fill of Tertiary olivine melilitite, occur at the village of Kytlice at Northern Bohemia. Microscopic, X-ray and EMPA studies revealed their composition: they consist of hydroxyapophyllite, in large extent transformed into calcite and opal. The process occurred in low-pressure conditions under slightly elevated temperature. The concretions are unstable in superficial exposure.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012