Record details

Title
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk, Anna Langrová a Karel Melka
Other titles
    Origin and disintegration of hydroxyapophyllite in a pipe breccia of olivine melilitite at Kytlice near Nový Bor, Northern Bohemia
Author
    Fediuk, František, 1929-
    Langrová, Anna
    Melka, Karel, 1930-
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 3-4
Pages
    s. 323-330
Year
    2004
Notes
    3 obr., 4 fot.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 329-330
    il.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    apofylit
    brekcie vulkanická
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    fylosilikáty
    kalcit
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    melilitit
    mineralogie topografická
    opál
    pseudomorfóza
    terciér
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kytlice (Děčín, Děčín)
Keyword
    Boru
    Brekcii
    Čechy
    Hydroxyapofylitu
    Komínové
    Kytlicích
    Melilititu
    Nového
    Olivinického
    Rozpad
    Severní
    Vznik
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012