Record details

Title
    Vznik a typologie pískovcových převisů: výzkumy v Labských pískovcích
Author
    Cílek, Václav
Conference
    České Švýcarsko očima archeologů a historiků. (04.10.2002-05.10.2002 : Krásná Lípa, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Minulosti Českého Švýcarska. Sborník příspěvků historické konference 2002. 1
Pages
    s. 7-22
Notes
    Projekt: 6330-98 The last foragers of the Northern Europe, National Geographic Society, US
    Překlad názvu: The origin and typology of sandstones rockshelters: exploration in Labe Sandstones
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Holocene
    rockstelters
    sandstone
Keyword
    Labských
    Pískovcích
    Pískovcových
    Převisů
    Typologie
    Výzkumy
    Vznik
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá holocenní historií Labských pískovců zachycenou v písčitých výplních převisů.
Abstract (in english)
   The contribution deals with holocene history of Labe Sandstones as recorded in sandy rockshelter infillings.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012