Record details

Title
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
Statement of responsibility
    Pavel Škácha, Vladimír Šrein
Other titles
    Genesis and occurrences of valentinite and kermesite in the Březové Hory ore district (central Bohemia)
Author
    Škácha, Pavel
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 232-238
Year
    2000
Notes
    7 fot., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    antimon
    Barrandien
    kermezit
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    parageneze
    rudy barevných kovů
    valentinit
    zóna oxidační
Geographical name
    ČR-Čechy
    Příbram-Březové Hory
Keyword
    Březohorském
    Kermezitu
    Revíru
    Rudním
    Valentinitu
    Výskyty
    Vznik
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012