Record details

Title
    Vznik a vývoj stratifikace důlních vod.
Other titles
    Origin and evolution of mine water stratification
Author
    Jež, Jiří
    Kopřiva, Antonín
    Zeman, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Geochémia 2004
Pages
    3
Notes
    Akce: 2004 ; Bratislava
Thesaurus term
    mine water
    origin
    stratification
Keyword
    Důlních
    Stratifikace
    Vod
    Vývoj
    Vznik
Abstract (in czech)
   Prakticky na všech vzorkovaných lokalitách bylo dosaženo obdobných výsledků. Hlubinným vzorkováním na třech různých důlních dílech byla zjištěna výrazná stratifikace vod, a to bez ohledu na typ ložiska (uranové zrudnění, uhelná pánev, polymetalické zrudnění), hydrologii ložiska (rozdílná morfologie, různý hydraulický gradient) či klimatické podmínky. Byla potvrzena hypotéza, že časové zpoždění v nárůstu koncentrací od zatopení dolu je způsobeno prvotním vytlačováním zředěnějších vod mělkého oběhu, až poté dochází k úniku koncentrovaných vod. Z toŹho také vyplývá, že interpretaci geochemických procesů je třeba provádět pro každou vrstvu zvlášť. Podstatným zjištěním je fakt, že bez znalosti zonální stratifikace důlních vod nelze předpovídat jejich časový vývoj na výtoku z dědičné štoly.
Abstract (in english)
   Prakticky na všech vzorkovaných lokalitách bylo dosaženo obdobných výsledků. Hlubinným vzorkováním na třech různých důlních dílech byla zjištěna výrazná stratifikace vod, a to bez ohledu na typ ložiska (uranové zrudnění, uhelná pánev, polymetalické zrudnění), hydrologii ložiska (rozdílná morfologie, různý hydraulický gradient) či klimatické podmínky. Byla potvrzena hypotéza, že časové zpoždění v nárůstu koncentrací od zatopení dolu je způsobeno prvotním vytlačováním zředěnějších vod mělkého oběhu, až poté dochází k úniku koncentrovaných vod. Z toŹho také vyplývá, že interpretaci geochemických procesů je třeba provádět pro každou vrstvu zvlášť. Podstatným zjištěním je fakt, že bez znalosti zonální stratifikace důlních vod nelze předpovídat jejich časový vývoj na výtoku z dědičné štoly.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012