Record details

Title
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení (12-14 Rakovník, 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)
Statement of responsibility
    Karel Žák, Lucie Mikšíková, Helena Hercman, Jaroslava Melková, Jaroslav Kadlec
Other titles
    Formation of Holocene scree breccias in Central Bohemia and their destruction by erosion
Author
    Hercman, Helena
    Kadlec, Jaroslav
    Melková, Jaroslava
    Mikšíková, Lucie
    Žák, Karel, 1957-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Pages
    s. 106-109
Year
    2003
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Subject group
    Barrandien
    brekcie
    datování C14
    geologie regionální
    holocén
    koluvium
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    mapa geologická
    proterozoikum
    suťový kužel
Geographical name
    ČR-Čechy
    Středočeská pahorkatina
Keyword
    12-14
    12-24
    12-32
    12-41
    12-42
    Beroun
    Brekcií
    Erozní
    Holocenních
    Oblasti
    Postižení
    Praha
    Rakovník
    Středočeské
    Suťových
    Vznik
    Zbraslav
    Zdice
Abstract (in english)
   Scree slope accumulations are locally cemented into resistant scree breccia in the Central Bohemia. The cementation occurred mostly at sites of groundwater discharge. Based on U-series data on carbonate cement, the scree breccias were formed between 12.9 and 7.9 ka BP in the area where Neoproterozoic silicate rocks outcrop. In a karst area formed by Devonian limestones the oldest scree cement was dated at 9.5 ka BP. An intensive destruction of scree breccias by erosion occurred between l .9 and 0.3 ka BP
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012