Record details

Title
    Vznik hrachovce
Statement of responsibility
    Anna Stradiotová
Author
    Stradiotová, Anna
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj České geologické společnosti
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 24
Year
    2006
Notes
    2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Čes. geol. Společ.
Classfication no.
    549
    556
Conspectus category
    549
    556
Subject group
    aragonit
    geneze
    krušnohorský pluton
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    minerály
    pramen termální
    sběratelství
    sedimentace biochemická
    sedimenty karbonátové
    textura pizolitická
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Karlovy Vary-Vřídlo
Keyword
    Hrachovce
    Vznik
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012