Record details

Title
    Vzorkování a analýzy vzdušnin, vod, hornin a odpadů v návaznosti na požadavky platné legislativy a související systém zajištění kvality a kontroly kvality (QA/QC)
Statement of responsibility
    Václav Dombek, Karel Lach
Other titles
    Taking and analysing air, water, rock and waste samples with respect to the requirements of current applicable legislation and the associated system of quality assurance and quality control (QA/QC)
Author
    Dombek, Václav
    Lach, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 8
Pages
    s. 38-43
Year
    2000
Notes
    2 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    analýzy kvalitativní
    hydrochemie
    kvalita vody
    preparace
    vzorkování
Keyword
    Analýzy
    Hornin
    Kontroly
    Kvality
    Legislativy
    Návaznosti
    Odpadů
    Platné
    Požadavky
    QA/QC
    Související
    Systém
    Vod
    Vzdušnin
    Vzorkování
    Zajištění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012