Record details

Title
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
Statement of responsibility
    František Novák a Petr Pauliš
Author
    Novák, František, 1932-
    Pauliš, Petr, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 14-15
Pages
    s. 284-288
Year
    2007
Notes
    2 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    50(091)
    549
    55
Conspectus category
    01
    55
Subject group
    bibliografie
    biografie
    historie geologie
    mineralogie
    vědy o Zemi
    zeolity
Geographical name
    Česko
Keyword
    CSc
    Františka
    Pechara
    RNDr
    Vzpomínka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012