Record details

Title
    Vzpomínka na RNDr. Karla Tučka, CSc.
Statement of responsibility
    Marcela Bukovanská
Other titles
    Memory of RNDr. Karel Tuček, CSc
Author
    Bukovanská, Marcela
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 11-12
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    biografie
    historie geologie
    mineralogie
    muzeum
    sbírka
Keyword
    CSc
    Karla
    RNDr
    Tučka
    Vzpomínka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012