Record details

Title
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
Statement of responsibility
    Milada Horáková
Other titles
    Šlichová prospekcia a akcesorické minerály. Príspevky z konferencie, Banský Studenec, 14.-16. novembra 2001 (Variant.)
Author
    Horáková, Milada
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 5
Pages
    s. 411-412
Year
    2001
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    50(091)
    55(1)
    553
Conspectus category
    55
    553
    929
Subject group
    biografie
    biografie - Slávik, Ján
    biografie - Tenčík Ivan
    Český masiv
    geologie ložisková
    historie geologie
    prospekce šlichová
    Západní Karpaty
Geographical name
    Česká republika
    Slovensko
Keyword
    českých
    Dva
    Ing
    Ivana
    Jána
    Organizátory
    Propagátory
    Prospekce
    První
    RNDr
    Slávika
    Slovensku
    šlichové
    Tenčíka
    Vzpomínka
    Zemích
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012