Record details

Title
    Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík, Oldřich Krejčí
Other titles
    Relation of deep marine agglutinated foraminifera-bearing biofacies and lithofacies in Magura West-Carpathian flysh (Moravia). Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996)
Author
    Bubík, Miroslav
    Krejčí, Oldřich, 1958-
Language
    česky
Source title - monograph
    Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty
Pages
    s. 3-4
Notes
    1 obr.
Subject group
    biofacie
    eocén
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    křída
    paleocén
    sedimentologie
Subject category
    litostratigrafie
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Aglutinovaných
    Biofacií
    Flyši
    Foraminifer
    Hlubokomořských
    Karpat
    Litofacií
    Magurském
    Moravě
    Vztah
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012