Record details

Title
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 176-177
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA205/96/0914, GA ČR
Keyword
    Chemického
    Horninového
    Lokalitě
    Minerálních
    Podloží
    Prameny
    Složení
    Vod
    Vztah
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012