Record details

Title
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: Odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
Author
    Suchý, Václav
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Český kras
Pages
    s. 63-67
Notes
    Projekt: IAA3012703, GA AV ČR
    Překlad názvu: Relationship between hydrothermal and karst processes in the Bohemian Karst: a reply
    Rozsah: 5 s.
Keyword
    Českém
    Diskuzní
    Hydrotermálních
    Krasových
    Krasu
    Odpověď
    Procesů
    Příspěvek
    Vztah
    Žáka
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012