Record details

Title
    Vztah mezi diagenezí, magnetickým přetiskem a tektonikou u Mokré (v. od Brna)
Author
    Hladil, Jindřich
    Krs, Miroslav
    Pruner, Petr
Conference
    Moravskoslezské paleozoikum 1999 (04.02.1999 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum. Sborník abstraktů z konference
Pages
    s. 5
Notes
    Projekt: GA205/99/0594, GA ČR
    Projekt: IAA3013802, GA AV ČR
    Překlad názvu: Relationship of diagenesis, magnetic overprint and tectonics near Mokrá
    Rozsah: 1 s.
Subject category
    devon
    diagenesis
    palaeomagnetism
Keyword
    Brna
    Diagenezí
    Magnetickým
    Mokré
    Přetiskem
    Tektonikou
    Vztah
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012