Record details

Title
    Vztah mezi paleogeografií badenu karpatské předhlubně a vídeňskou pánví
Statement of responsibility
    Rudolf Jiříček
Other titles
    13th Conference on Upper Tertiary, April 19-20, 2001 Proceedings (Variant.)
    Badenian paleogeography related to the Carpathian Foredeep and Vienna Basin
Author
    Jiříček, Rudolf
Language
    česky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Vol./nr.
    Roč. 30
Pages
    s. 41-54
Year
    2000
Notes
    11 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    551.8
Conspectus category
    55
Subject group
    baden
    cyklus sedimentační
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    litostratigrafie
    miocén-střední
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    předhlubeň
    revize
    vídeňská pánev
Geographical name
    ČR-Morava
    Rakousko-Niederösterreich
    Slovensko
Keyword
    Badenu
    Karpatské
    Paleogeografií
    Pánví
    Předhlubně
    Vídeňskou
    Vztah
Abstract (in english)
   New model of the Badenian Formation in the Vienna Basin and the Carpathian Foredeep is presented. It is connected with the Carpathian nappes shifted over the foredeep with the evident retardation to the NE. This phenomenon influented the cyclic sedimentation and the relief inversion in the Vienna Basin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012