Record details

Title
    Vztah mezi pegmatity a alpskými žilami v kamenolomu u Horních Borů
Statement of responsibility
    Petr Špinar
Other titles
    The relations between pegmatites and alpine parageneses in the quarry at Horní Bory
Author
    Špinar, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 3-18
Year
    1995
Notes
    4 fot., 2 tab., 11 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd přír.
Subject group
    chlority
    křemen
    mineralogie topografická
    minerály horninotvorné
    monazit
    moravské moldanubikum
    pegmatit
Subject category
    alpská parageneze
Geographical name
    ČR-Morava
    Horní Bory (Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí)
Keyword
    Alpskými
    Borů
    Horních
    Kamenolomu
    Pegmatity
    Vztah
    žilami
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012