Record details

Title
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
Statement of responsibility
    Milan Novák, Luboš Rejl
Other titles
    Relations of the muscovite pegmatites to the geophysical fields in the area of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia
Author
    Novák, Milan, 1952-
    Rejl, Luboš, 1940-
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Vol./nr.
    Roč. 77, č. 1-2
Pages
    s. 49-61
Year
    1992
Notes
    6 obr., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Subject group
    granitoidy
    gravimetrie
    magnetometrie
    pegmatit
    pluton
    silesikum
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Morava
    Hrubý Jeseník
    Maršíkov
Keyword
    Geofyzikálním
    Hrubého
    Jeseníku
    Muskovitických
    Oblasti
    Pegmatitů
    Polím
    Vztah
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012