Record details

Title
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
Statement of responsibility
    Petr Skupien
Other titles
    Cretaceous palynofacies and isotopes 13C in the Silesian unit
Author
    Skupien, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 42-44
Year
    2007
Notes
    1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    550.4
    551.7
    56
Conspectus category
    55
Subject group
    eventostratigrafie
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    izotopy radioaktivní
    křída
    organická substance
    paleoklimatologie
    palynomorfa
    pelity
    turbidita
    uhlík
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
Keyword
    13C
    25-22
    Frýdek-Místek
    Izotopu
    Jednotky
    Křídy
    Palynofacií
    Sedimentech
    Slezské
    Vztah
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012