Record details

Title
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
Other titles
    Preliminary results of indoor - soil gas radon relationship in the area of Central Bohemian Pluton
Author
    Barnet, Ivan
    Fojtíková, Ivana
    Zítová, Eva
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2003
Thesaurus term
    indoor aoil gas radon relationship,Central Bohemian Pluton,Czech Republic
Keyword
    Objektech
    Plutonu
    Podloží
    Radonu
    Středočeského
    Studie
    úvodní
    území
    Vztah
Abstract (in czech)
   Úvodní studie testuje metodu relace radonu v objektech a v podloží na území středočeského plutonu. Propojení databází měření radonu v objektech, jejich souřadnic a radonové databáze v podloží prokázalo pozitivní regresní vztah mezi sledovanými parametry.
Abstract (in english)
   Preliminary results of indoor - soil gas radon relationship in the area of Central Bohemian Pluton
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014