Record details

Title
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
Statement of responsibility
    Ivan Barnet, Ivana Fojtíková, Eva Zítová
Other titles
    Preliminary results of indoor-soil gas radon relationship in the area of Central Bohemia Pluton
Author
    Barnet, Ivan, 1955-
    Fojtíková, Ivana
    Zítová, Eva
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Pages
    s. 187-190
Year
    2003
Notes
    2 obr., 15 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Subject group
    geologie regionální
    pluton
    podloží
    radioaktivita
    radon
    rizika geologická
    riziko radonové
    stavby
    středočeský pluton
    studie environmentálních vlivů
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Objektech
    Plutonu
    Podloží
    Radonu
    Středočeského
    Studie
    úvodní
    území
    Vztah
Abstract (in english)
   Four databases of indoor radon measurements, soil gas adon measurements, vectorised geological and radon maps and íographical coordinates of particular dwellings were linked to tudy the relationship of indoor-soil gas radon. The resulting datace comprises 16145 data enabling to find positive correlation ietween radon in dwellings and radon in rock types occurring vithin the area of Central Bohemian Pluton. This study is considered as a preliminary phase of more detailed statistical treatment.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012