Record details

Title
    Vztah střední odraznosti vitrinitu Ro k obsahu prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf černých uhlí české části hornoslezské pánve
Author
    Honěk, J.
    Martinec, Petr
Conference
    Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4.), Czech-Polish Geomechanical Symposium/2. : 00.02.1999 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium
Pages
    s. 79-89
Notes
    Překlad názvu: Bituminous coal of the Czech part of the Upper Silesian basin - Relationship between mean vitrinite reflectance Ro and volatile matter Vdaf
    Rozsah: 11 s.
Keyword
    části
    černých
    české
    Hornoslezské
    Hořlavině
    Hořlaviny
    Obsahu
    Odraznosti
    Pánve
    Prchavé
    Ro
    Střední
    Uhlí
    Vdaf
    Vitrinitu
    Vztah
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012