Record details

Title
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních : 25-14 Valašské Meziříčí
Statement of responsibility
    Josef Havíř, Ondřej Bábek, Jiří Otava
Other titles
    Relation of structures, stratigraphy and karstification in the Zbrašov Aragonite Caves
Author
    Bábek, Ondřej, 1969-
    Havíř, Josef, 1970-
    Otava, Jiří, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 46-50
Year
    2004
Notes
    4 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Classfication no.
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    biostratigrafie
    Conodonta
    devon
    foliace
    jeskyně
    kontrola tektonická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    orientace přednostní
    puklinatost
    tektonika šupinová
    vápenec
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Morava
    Teplice nad Bečvou (Přerov, Hranice)
Keyword
    25-14
    Aragonitových
    Jeskyních
    Krasovění
    Meziříčí
    Stratigrafie
    Struktur
    Valašské
    Vztah
    Zbrašovských
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012