Record details

Title
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
Statement of responsibility
    Jan Gruntorád, Jaroslav Mareš, Jaroslav Střeštík
Other titles
    The relation of atmospheric pressure and temperature to the atmogeochemical changes in Jáchymov spa
    The relationship of atmospheric temperature and pressure to the variations of atmogeochemical field in Jáchymov Spa
Author
    Gruntorád, Jan
    Gruntorád, Jan, jr.
    Mareš, Jaroslav
    Střeštík, Jaroslav
    Vilhelm, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Uhlí - Rudy - Geologický průzkum
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 4
Pages
    3
    s. 25-27
Year
    1999
Notes
    3 diagr., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    atmosféra
    balneologie
    krušnohorské krystalinikum
    radioaktivita
    radon
    rudy U
    teplota
    tlak
    voda termální
Thesaurus term
    Jan Vilhelm
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jáchymov (Karlovy Vary)
Keyword
    Atmogeochemického
    Jáchymov
    Lázních
    Léčebných
    Pole
    Teploty
    Tlaku
    Variacím
    Vzduchu
    Vztah
Contributor
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    ČGS (UNM)
    UK, PřF
Source format
    R
    U
Entered date
    29. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012