Record details

Title
    Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe (13-14 Nymburk)
Statement of responsibility
    Antonín Zeman, Eliška Růžičková
Other titles
    Relation of the ruined Mydlovary castle near Nymburk to the Holocene fluvial sediments of the Labe River
Author
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 170-172
Year
    1998
Notes
    2 obr., 1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    historie
    holocén
    kvartér Polabí
    meandr
    niva
    sedimentace fluviální
    subrecent
Geographical name
    ČR-Čechy
    Mydlovary (Nymburk)
    Nymburk
Keyword
    13-14
    Fluviálním
    Holocenním
    Hradu
    Labe
    Mydlovary
    Nymburk
    Nymburka
    Sedimentům
    Vztah
    Zříceniny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012