Record details

Title
    Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe
Author
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 170-173
Year
    1998
Notes
    Projekt: Československo-americký vědeckotechnický program, projekt č. 94017, US
    Překlad názvu: Relation of the ruined Mydlovary castle near Nymburk to the Holocene fluvial sediments of the Labe River
    Rozsah: 4 s.
Keyword
    Fluviálním
    Holocenním
    Hradu
    Labe
    Mydlovary
    Nymburka
    Sedimentům
    Vztah
    Zříceniny
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012