Record details

Title
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)
Statement of responsibility
    Václav Kachlík
Other titles
    Relationship of the Kutná Hora Crystalline Unit, Moldanubicum and Central Bohemian Pluton in the surroundings of Sázava nad Sázavou
Author
    Kachlík, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 83-84
Year
    1997
Notes
    7 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    granitoidy
    kutnohorské krystalinikum
    metamorfóza
    metasedimenty
    metavulkanity
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    petrogeneze
    protolit
    příkrov
    středočeský pluton
    vrásnění variské
Geographical name
    Benešov
    ČR-Čechy
    Sázava (Kutná Hora)
Keyword
    13-31
    13-33
    Benešov
    Krystalinika
    Kutnohorského
    Moldanubika
    Okolí
    Plutonu
    Říčany
    Sázavou
    Sázavy
    Středočeského
    Vztahy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012