Record details

Title
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
Statement of responsibility
    Václav Kachlík
Other titles
    Relation of Kutná Hora crystalline complex, Moldanubian and Central Bohemian pluton in Sázava environs
Author
    Kachlík, Václav
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Pages
    s. 37-38
Subject group
    chemismus hornin
    datování Sm/Nd
    kutnohorské krystalinikum
    metasedimenty
    metavulkanity
    migmatit
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    rula
    středočeský pluton
Geographical name
    ČR-Čechy
    Sázava (Kutná Hora)
Keyword
    Krystalinika
    Kutnohorského
    Moldanubika
    Okolí
    Plutonu
    Sázavou
    Sázavy
    Středočeského
    Vztahy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012