Record details

Title
    Vztahy mezi zimními teplotami na severní hemisféře a geomagnetickou a sluneční aktivitou při různých fázích kvazibienální oscilace (QBO)
Author
    Bochníček, Josef
    Bucha, Václav
    Hejda, Pavel
    Pýcha, Josef
Editor
    Bucha, V.
    Charvátová, I.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Solárně-terestrické vlivy na klima
Pages
    s. 7-16
Notes
    Projekt: GA205/94/1560, GA ČR3cav_un_auth*0007562
Keyword
    Aktivitou
    Fázích
    Geomagnetickou
    Hemisféře
    Kvazibienální
    Oscilace
    QBO
    Různých
    Severní
    Sluneční
    Teplotami
    Vztahy
    Zimními
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013