Record details

Title
    Wall-Rock-Derived Zircon Xenocrysts as Important Indicator Minerals of Magma Contamination in the Freistadt Granodiorite Pluton, Northern Austria
Statement of responsibility
    Fritz Finger, Gertrude Friedl, Bruno Haunschmid
Author
    Finger, Fritz
    Friedl, Gertrude
    Haunschmid, Bruno
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 2
Pages
    s. 67-75
Year
    1991
Notes
    3 obr., 3 tab., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    granitoidy
    habitus
    magma
    moldanubický pluton
    zirkon
Geographical name
    Rakousko
Keyword
    Austria
    Contamination
    Freistadt
    Granodiorite
    Important
    Indicator
    Magma
    Minerals
    Northern
    Pluton
    Wall-Rock-Derived
    Xenocrysts
    Zircon
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá typologií akcesorických zirkonů z freistadtského granodioritu, weinsbergského granitu a karlstiftského granitu v jižní části centrálního moldanubického plutonu na území Rakouska. Morfologické typy jsou vyčleněny podle Pupina (1980). Výsledky jsou aplikovány na úvahy o petrogenezi granitoidů, zejména o kontaminaci magmatu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012