Record details

Title
    Warunki sedymentacji formacji z Glinika (basen śródsudecki)
Statement of responsibility
    Adam Ihnatowicz
Other titles
    Depositional conditions of the Glinik Formation (Intra-Sudetic Basin)
Author
    Ihnatowicz, Adam
Language
    polsky
Source title - serial
    Biuletyn państwowego instytutu geologicznego
Vol./nr.
    Č. 415
Pages
    s. 101-152
Year
    2005
Notes
    11 obr., 2 tab., 2 pl.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 143-144
    il.
    Zkr. název ser.: Biul. Państw. Inst. geol.
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    cyklus sedimentační
    geologie regionální
    karbon-svrchní
    litofacie
    mapa izopachová
    oblast snosová
    paleoproudění
    pánev sedimentační
    profil vrtný
    prostředí fluviální
    subsidence
    vnitrosudetská pánev
    výchoz
Geographical name
    Broumov (Náchod, Broumov)
    ČR-Čechy
    Hronov (Náchod, Náchod)
    Okrzeszyn (Polsko-jihozápad)
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Basen
    Formacji
    Glinika
    Sedymentacji
    śródsudecki
    Warunki
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012