Record details

Title
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
Statement of responsibility
    Ladislav Buzek
Other titles
    Vodní eroze v povodí horní Ostravice v letech 1976-2000
Author
    Buzek, Ladislav, 1934-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Moravian geographical reports
Vol./nr.
    Vol. 15, no. 4
Pages
    p. 2-12
Year
    2007
Notes
    1 obr., 2 diagr., 7 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Classfication no.
    504
    551.3
    551.4
    556
Conspectus category
    504
    551
    556
Subject group
    eroze půdy
    eroze vodní
    holocén
    kvalita vody
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    nádrž vodní
    povodí reprezentativní
    recent
    sedimenty dna
    srážky dešťové
    zásobování vodou
Geographical name
    Morava (Česko)
    Ostravice, řeka-povodí (Česko)
    Ostravice, řeka-tok horní (Česko)
Keyword
    1976
    2000
    Erosion
    Ostravice
    River
    Upper
    Water
    Watershed
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 5. 2008
Import date
    8. 8. 2012