Record details

Title
    Water flow in a single fracture with variable aperture
Statement of responsibility
    Marek Veselý, Jiří Mls
Other titles
    Proudění podzemní vody v jednotlivé puklině s proměnlivým rozevřením
Author
    Mls, Jiří
    Veselý, Marek
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of Hydrology and Hydromechanics
Vol./nr.
    Vol. 52, no. 2
Pages
    p. 77-90
Year
    2004
Notes
    6 diagr.
    Bibliografie na s. 89-90
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech. (Bratislava)
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    hydrodynamika
    model matematický
    propustnost
    proudění
    puklina
    voda podzemní
Keyword
    Aperture
    Flow
    Fracture
    Single
    Variable
    Water
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012