Record details

Title
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
Statement of responsibility
    Josef Buchtele, Marie Buchtelová, Zbyněk Hrkal
Author
    Buchtele, Josef, 1936-
    Buchtelová, Marie
    Hrkal, Zbyněk, 1957-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 1-4
Pages
    p. 99-105
Year
    2004
Notes
    2 obr., 8 diagr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Classfication no.
    504.05
    55(1)
    556
Conspectus category
    504
    556
Subject group
    acidifikace
    digitální simulace
    geologie environmentální
    hydrogeologie regionální
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    lidské aktivity
    model hydrodynamický
    odlesňování
    odtok
    povodeň
    srážky dešťové
    vodní režim
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Lenora (Prachatice, Prachatice)
    Modrava (Klatovy, Sušice)
    Rolava (Karlovy Vary, Karlovy Vary)
    Svatava (Sokolov, Sokolov)
Keyword
    Changes
    Czech
    Deforestation
    Due
    Induced
    Regime
    Republic
    Water
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 2. 2007
Import date
    8. 8. 2012