Record details

Title
    Weakly alkaline trachybasalt - rhyolite series from the Teplá Highland, western Bohemia - geochemical constraints
Statement of responsibility
    Edvín Pivec, Jaromír Ulrych, Miloš Lang, Erzsébet Árva-Sós & Čestmír Nekovařík
Other titles
    Schwach alkalische Trachybasalt-Rhyolith-Serien des Teplá-Hochlandes, Westböhmen - geochemische Ergebnisse
    Zur Geologie der Nordostbayerischen Grundgebirgsregion. Digitales Höhenmodell von Bayern (Variant.)
Author
    Árva-Sós, Erzsébet
    Lang, Miloš
    Nekovařík, Čestmír
    Pivec, Edvín
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica bavarica
Vol./nr.
    No. 107
Pages
    p. 127-152
Year
    2003
Notes
    1 obr., 11 diagr., 4 tab.
    Bibliografie na s. 149-152
    il.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Geologica bavar.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    alkalický typ
    chemismus hornin
    datování K/Ar
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    minerály horninotvorné
    petrogeneze
    proces hydrotermální
    ryolit
    složení draselné
    terciér
    trachyandezit
    trachybazalt
    trachyt
Subject category
    chebsko-domažlický příkop
Geographical name
    Branišov (Karlovy Vary, Karlovy Vary)
    ČR-Čechy
    Doubravice (Plzeň-sever, Kralovice)
    Heřmanov (Karlovy Vary, Mariánské Lázně)
    Prachomety (Karlovy Vary, Karlovy Vary)
    Třebouň (Karlovy Vary, Karlovy Vary)
    Zbraslav (Karlovy Vary, Karlovy Vary)
Keyword
    Alkaline
    Bohemia
    Constraints
    Geochemical
    Highland
    Rhyolite
    Series
    Teplá
    Trachybasalt
    Weakly
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012