Record details

Title
    Weathering Rate of Fossil Organic Substance in Waste Dumps of Coal Mines and Large Construction Works and the Effect of Oxidation Products on Soil Properties of Dumping Grounds
Author
    Boháček, Z.
    Borecká, Lenka
    Borovec, Z.
    Čejka, Jiří
    Hilgard, S.
    Holý, L.
    Kříbek, B.
    Macurová, H.
    Marek, M.
    Pašek, J.
    Pavlíková, Helena
    Pechanec, Václav
    Rojík, P.
    Sobalík, Zdeněk
    Strnad, M.
    Sýkorová, Ivana
    Šebestová, Eva
Editor
    Wark, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    Roč. 106, č. 4
Pages
    s. 83-92
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA205/95/0151, GA ČR
Keyword
    Coal
    Construction
    Dumping
    Dumps
    Effect
    Fossil
    Grounds
    Large
    Mines
    Organic
    Oxidation
    Products
    Properties
    Rate
    Soil
    Substance
    Waste
    Weathering
    Works
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012