Record details

Title
    What does AMS tell us about emplacement of granites: Comparative K-feldspar and AMS fabric study
Author
    Hrouda, F.
    Ježek, J.
    Kratinová, Zuzana
    Schulmann, K.
Conference
    Paleo, Rock and Environmental Magnetism. Castle Meeting (11. : 22.06.2008-28.06.2008 : Bojnice, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Contributions to Geophysics & Geodesy
Pages
    Roč. 38, Special issue (2008), s. 68-68
Notes
    Překlad názvu: Co nám AMS říká o vmístění granitů: srovnávací studie staveb AMS versus draselných živců
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    anisotropy of magnetic susceptibility
    granites
    K-feldspars
Keyword
    About
    AMS
    Comparative
    Does
    Emplacement
    Fabric
    Granites
    K-feldspar
    Study
    Tell
    Us
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013