Record details

Title
    Whole-rock and mineral REE patterns: Providing a better insight into rock histories
Statement of responsibility
    Petr Sulovský, B.A. Paterson
Other titles
    International Conference Geology without Frontiers: Magmatic and Metamorphic Evolution of Central European Variscides, Abstract Volume (Variant.)
Author
    Paterson, B. A.
    Sulovský, Petr
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 1-2
Pages
    p. 121-122
Year
    2003
Notes
    2 diagr., 1 tab., 2 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    analýza petrografická
    geologie regionální
    kolize desek
    moldanubický pluton
    pluton
    vrásnění variské
    vzácné zeminy
    vzorek celé horniny
Geographical name
    ČR-Morava
    Třebíč
Keyword
    Better
    Histories
    Insight
    Mineral
    Patterns
    Providing
    REE
    Rock
    Whole-rock
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012