Record details

Title
    Willershausen. 3. Teil : Die Flora (1)
Statement of responsibility
    Erwin Knobloch
Author
    Knobloch, Ervín, 1934-
Language
    německy
Source title - serial
    Fossilien
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 5
Pages
    s. 216-222
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Fossilien (Korb).
Subject group
    analýza kutikulární
    flóra
    pliocén
    popularizace geologie
Geographical name
    SRN-Niedersachsen
    Willershausen
Keyword
    Flora
    Willershausen
Abstract (in czech)
   Článek je pokračováním v řadě studií o významné paleontologické lokalitě Willershausen v severoněmeckém pliocénu (západní Harz). Zabývá se flórou, zastoupenou zejména velmi hojnými nálezy listů (okolo 30 000 exemplářů), jejich porovnáváním s nálezy z jiných oblastí a s recentními formami.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012