Record details

Title
    Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába - Valcha, moldanubikum.
Other titles
    Wolframite from heavy-mineral assemblages at Trucbába - Valcha, Moldanubicum.
Author
    Buřival, Zbyněk
    Houzar, Stanislav
    Losertová, Lenka
    Losos, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy geologické.)
Vol./nr.
    Roč. 97, č. 2
Pages
    8
Year
    2012
Thesaurus term
    chemical composition
    heavy minerals
    huanzalaite component
    moldanubicum
    wolframite
Keyword
    Lokality
    Moldanubikum
    šlichových
    Trucbába
    Valcha
    Vzorcích
    Wolframit
Abstract (in czech)
   Práce sumarizuje výsledky studia wolframitu anomálně bohatého hořčíkem z rozsypů lokality Trucbába - Valcha u Humpolce. Wolframit tvoří sporadická černá zrna v asociaci s ilmenitem, magnetitem, monazitem-(Ce), xenotimem-(Y), scheelitem, granáty, rutilem, zirkonem, apatitem, sillimanitem, turmalínem, kassiteritem and zlatem v koncentátech těžkých minerálů. Wolframit obsahuje dominantně ferberitovou komponentu (77-86 %) huanzalaitová složka je zastoupena do 11 % a hubneritová od 6-10 %.
Abstract (in english)
   Rare magnesium-rich wolframite from stream sediment in Trucbába - Valcha locality (Humpolec area) was studied. It forms sporadic black grains among ilmenite, magnetite, monazite-(Ce), xenotime-(Y), scheelite, garnet, rutile, zircon, apatite, sillimanite, tourmaline, cassiterite and gold in the heavy-mineral concentrates. In the wolframite dominates ferberite (77-86%) component over both huanzalaite (up to 11 %) and hubnerite (6-10 %).
Contributor
    Moravské zemské muzeum Brno
Contributor code
    MZM
Source format
    R
Import date
    27. 4. 2014