Record details

Title
    X-ray CT observation of failure in coal geo-composites
Author
    Fukahori, D.
    Obara, Y.
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
Conference
    Advances in Geomaterials and Structures/1. : 03.05.2006-05.05.2006 : Hammamet, Tunisko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Advances in Geomaterials and structures AGS´06. Proceedings of the First Euromediterranean Symposium on Advances in Geomaterials and Structures
Pages
    s. 269-274
Notes
    Projekt: IBS3086351, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Sledování porušování uhelných geokompozitů pomocí RTG CT
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    chemical grouts
    geo-composites
    grouting
Keyword
    Coal
    CT
    Failure
    Geo-composites
    Observation
    X-ray
Abstract (in czech)
   Uhelné sloje představují velmi křehký materiál, který v případě nadměrného zatížení ztácí svoji nosnost, což negativně ovlivňuje stabilitu exponovaných důlních chodeb ražených v uhelných slojích. Jednou z možností jak tuto situaci zlepšit je aplikování chemického injektážního procesu, jehož výsledkem je vytvoření uhelných geokompozitů v okolí exponovaných důlních chodeb ražených v uhelných slojích. Vlastnosti vytvořených uhelných geokompozitů se liší od vlastností neupravené uhelné sloje. Prezentovaný příspěvek se zabývá odlišným chováním původních a modifikovaných uhelných vzorků čistého uhlí. Pro studium a demonstraci vývoje porušování ve zkušebních tělesech jak u čistého uhlí, tak uhelných geokompozitů byla použita rentgenová tomografie (RTG CT).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012