Record details

Title
    XV. kongres INQUA v Durbanu
Other titles
    XV. INQUA Congress at Durban
Author
    Havlíček, Pavel
    Tyráček, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 75, č. 4
Pages
    2
Year
    2000
Thesaurus term
    INQUA, XV international congress
Keyword
    Durbanu
    INQUA
    Kongres
    XV
Abstract (in czech)
   Zpráva o výsledcích jednání XV. kongresu Mezinárodní asociace pro výzkum kvartéru (INQUA)
Abstract (in english)
   XV. INQUA Congress at Durban
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014